Integritetspolicy

Då du anmäler dig som användare i Försvarsmaktens träningsklubb (FMTK) lämnar du samtycke till att Försvarsmakten får behandla dina personuppgifter enligt nedan.

Personuppgiftsansvarig: Försvarsmakten

Adress: Högkvarteret, 107 85 Stockholm

Telefon: 08-788 75 00

E-post: exp-hkv@mil.se

Dina personuppgifter behandlas i syfte att administrera uppgifter över användarna i FMTK. Registrerade användare kan använda FMTK till att logga träning, följa träningshistorik och statistik. Personuppgifter om FMTK:s användare och deras träning lagras i en databas som administreras av Försvarsmakten. Personuppgifterna kommer att sparas så länge användaren har en aktiv registrering.

De personuppgifter som behandlas är e­postadress, lösenord, användarnamn, ålder, kön, träningsresultat, träningsnivå (intro, standard eller avancerad), integritetsnivå, uppgift om IP­adress och profilbild. Din profilbild kommer inte att användas i något annat sammanhang.

Uppgifterna kan komma att lämnas ut till de medarbetare inom Försvarsmakten, samt leverantörer till Försvarsmakten, som har till uppgift att administrera ovan nämnda tjänst i FMTK. Uppgifter som är offentliga kan komma att lämnas ut i enlighet med bestämmelserna i offentlighets­ och sekretesslagen (2009:400)..

Du har rätt att en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till Försvarsmakten, få besked om vilka personuppgifter om dig som behandlas samt hur de behandlas. Du har också rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som Försvarsmakten behandlar om dig. Vill du ändra dina personuppgifter eller om du har frågor rörande behandlingen kan du kontakta Försvarsmakten via e­post exp­hkv@mil.se eller telefon 08­788 75 00.

Genom att godkänna dessa villkor, genom att klicka ”Godkänn”, samtycker du till att Försvarsmakten behandlar dessa personuppgifter och din med träningsverktyget genomförda träning.

Den e­postadress som lämnas vid registreringen kommer att användas för kontakt mellan Försvarsmakten och användaren. Genom godkännandet av dessa villkor godkänner användaren även att Försvarsmakten skickar information om Försvarsmakten samt nyhetsbrev till av användaren angiven e­postadress.