OM FMTK (FÖRSVARSMAKTENS TRÄNINGSKLUBB)

Kontakt

Allmänna frågor om FMTK som inte besvaras av informationen nedan hänvisas till e-post: fmtk@mil.se.

Om FMTK

Försvarsmakten har tagit fram träningsklubben FMTK där vem som helst kan bli medlem. FMTK är inte en riktig förening utan endast en klubb till namnet. Som medlem i FMTK får man bland annat tillgång till ett träningsverktyg i form av en applikation till smarttelefoner som är framtagen av kommunikations- och träningsexperter i Försvarsmakten.

FMTK nås via webbplatsen fmtk.forsvarsmakten.se och via butiken för applikationer i sin smarttelefon när applikationen har lanserats. Applikationen är tillgänglig för de flesta moderna mobiltelefoner och senare versioner av iOS och Android (för att se en aktuell lista, besök fmtk.forsvarsmakten.se/faq).

VARFÖR HAR FÖRSVARSMAKTEN STARTAT FMTK?

Det finns sedan långt tillbaka en stark och positiv träningskultur i Försvarsmakten. Ett syfte med FMTK är att ytterligare stärka denna kultur och bidra till ökad gemenskap och yrkesstolthet i Försvarsmakten, och samtidigt främja hälsa och friskvård.

Försvarsmakten har gjort FMTK tillgänglig för allmänheten för att dela med sig av den kunskap och erfarenhet som finns i myndigheten. Samtidigt utgör FMTK en plattform genom vilken Försvarsmakten ytterligare kan öka förståelsen för sin verksamhet.

Alla heltidsanställda i Försvarsmakten har rätt att träna tre timmar per vecka på sin arbetstid. För vissa anställda är det ett krav. FMTK underlättar att säkerställa en balanserad träning med styrka, kondition och rörlighet och erbjuder en praktisk lösning på träningsbehovet.

FMTK används för att bättre förbereda rekryter på utbildning och tjänstgöring i Försvarsmakten i syfte att minska belastningsproblem (skador) under grundutbildningen. För att kunna utvärdera sin fysiska prestationsförmåga inför exempelvis antagningsprövningen erbjuder FMTK även en möjlighet till självskattning.

VAD INNEHÅLLER FMTK?

FMTK består inledningsvis av en digital kommunikationsplattform och träningslösning i form av fmtk.forsvarsmakten.se och träningsapplikationen för smarttelefoner. Därutöver har Försvarsmakten startat en podcast som belyser olika träningsrelaterade ämnen. Med tiden kan klubben utvecklas till att omfatta nya produkter och tjänster.

OM TRÄNINGSAPPLIKATIONEN

Applikationen utgör ett fullständigt träningsverktyg och kan användas oavsett var man befinner sig. All träning är redskapsfri och applikationen är gratis att ladda ned.

Applikationen innehåller övningar, pass (består av flera övningar) och träningsprogram (består av flera pass). Att träna inför grundläggande militär utbildning är ett exempel på ett program. Varje dag släpps ett nytt pass för alla användare. Till varje övning finns en instruktion och en instruktionsfilm.

Träningen är kategoriserad i styrka, kondition och rörlighet. Vissa pass utförs inomhus och andra kräver att man är utomhus.

Som användare får man statistik över sin träning. Det finns möjlighet att följa vänners träning och dela med sig av sin egen träningshistorik.

Vi prioriterar att träningen ska vara enkel men utmanande, funktionell och tillgänglig.