FMTK lever redan upp till högt ställda krav

Blogg
En tanke med FMTK är att sprida Försvarsmaktens kunskap om träning som alla kan ta del av. Inom Försvarsmakten lanserades FMTK förra året och appen används redan internt.

Inom Försvarsmakten har vi tränat i hundratals år. Ett syfte med FMTK är att ytterligare stärka träningskulturen och bidra till ökad gemenskap och yrkesstolthet i Försvarsmakten, och samtidigt bidra till god hälsa och friskvård. Alla heltidsanställda i Försvarsmakten har rätt att träna tre timmar per vecka på sin arbetstid. För de flesta anställda är det ett krav. FMTK underlättar att man får en balanserad träning och erbjuder en praktisk lösning på träningsbehovet. 

FMTK kommer även att användas för att förbereda rekryter på utbildning och tjänstgöring i Försvarsmakten i syfte att minska belastningsskador under grundutbildningen. I appen finns det ett specifikt program på 12 veckor framtaget just för grundläggande militär utbildning som är den introduktionsutbildning som alla rekryter måste genomgå. 

Ladda ner och börja
träna. Här. Nu.

När du laddar ner appen får du tillgång till Försvarsmaktens samlade kunskap om träning. Träningen fokuserar på kondition, styrka och rörlighet - och passar dig som redan tränar men också dig som vill komma igång med träningen.

FMTK stöds ej längre för Windows Phone